به ایران تبلیغ خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

برق و برقکار صنعتی کارخانه

برق و برقکار صنعتی کارخانه

تهران ۱۴ ساعت قبل
plc - hmi - drive  برق و اتوماسیون کارخانه

plc - hmi - drive برق و اتوماسیون کارخانه

تهران ۱۴ ساعت قبل
خدمات برقکاری کارخانه و اتوماسیون صنعتی

خدمات برقکاری کارخانه و اتوماسیون صنعتی

تهران ۱۴ ساعت قبل
مجری اتوماسیون صنعتی و برق کارخانه

مجری اتوماسیون صنعتی و برق کارخانه

تهران ۱۴ ساعت قبل
برنامه نویس مهندسی تاسیسات برق

برنامه نویس مهندسی تاسیسات برق

تهران ۱۴ ساعت قبل
تابلو برق - اماکن تجاری

تابلو برق - اماکن تجاری

تهران ۱۴ ساعت قبل
تابلو برق صنعتی -  اجرا و راه اندازی

تابلو برق صنعتی - اجرا و راه اندازی

تهران ۱۴ ساعت قبل
طراحی مدار فرمان تابلو برق دستگاههای مواد غذایی

طراحی مدار فرمان تابلو برق دستگاههای مواد غذایی

تهران ۱۴ ساعت قبل
اجرا تابلو برق صنعتی و برقکاری کارخانه

اجرا تابلو برق صنعتی و برقکاری کارخانه

تهران ۱۴ ساعت قبل
طراحی مدار فرمان تابلو برق دستگاههای مواد غذایی

طراحی مدار فرمان تابلو برق دستگاههای مواد غذایی

تهران ۱۴ ساعت قبل
صادر کننده گواهینامه چاه ارت

صادر کننده گواهینامه چاه ارت

تهران ۱۴ ساعت قبل
بازدید و بررسی فنی جرثقیل سقفی و صدور گواهی معتبر

بازدید و بررسی فنی جرثقیل سقفی و صدور گواهی معتبر

تهران ۱۴ ساعت قبل
تست چاه ارت و صدرو گواهینامه معتبر

تست چاه ارت و صدرو گواهینامه معتبر

تهران ۱۴ ساعت قبل
طراحی و اجرا پروژه های برق صنعتی و اداری

طراحی و اجرا پروژه های برق صنعتی و اداری

تهران ۱۴ ساعت قبل
تابلو برق سورنا صنعت بیستون

تابلو برق سورنا صنعت بیستون

تهران ۱۴ ساعت قبل
مجری تاسیسات برق صنعتی و اجرا برق کارخانجات سوله

مجری تاسیسات برق صنعتی و اجرا برق کارخانجات سوله

تهران ۱۴ ساعت قبل
تابلو برق تخصصی مراکز درمانی

تابلو برق تخصصی مراکز درمانی

تهران ۱۴ ساعت قبل