به ایران تبلیغ خوش آمدید
آگهی های ویژه

خدمات آزمایشگاهی

بنر
تازه های خدمات آزمایشگاهی - صنعت

فروش و ارائه دستگاها و تجهیزات آزمایشگاهای شیمی،میکروبیولوژی

فروش و ارائه دستگاها و تجهیزات آزمایشگاهای شیمی،میکروبیولوژی

تهران ۶ ساعت قبل
تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)

تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)

تهران ۶ ساعت قبل
تولید و ارئه محلولهای اچ کاری((ETCHING AGENT)) مخصوص متالورژ

تولید و ارئه محلولهای اچ کاری((ETCHING AGENT)) مخصوص متالورژ

تهران ۶ ساعت قبل
تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)

تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)

تهران ۶ ساعت قبل

بنر